Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโครงการฯ


นายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาน้ำก่ำ 

271679
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
15
49
210
270751
1651
2593
271679

Your IP: 35.168.62.171
Server Time: 2020-10-22 01:42:07

              ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3  มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทาน  ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งงานพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ  ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา  ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกรในการพิจารณาแก้ปัญหา  ในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก  ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำและฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธีและดำเนินการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก งานตามแผนพัฒนาชนบทและงานอื่นๆ พิจารณาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ  ระบบระบายน้ำ   ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

              โดยมีพื้นที่รับผิดชอบในเขตอำเภอปลาปาก  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม   กำกับดูแลโครงการประตูระบายน้ำ 2 แห่ง ( ประตูระบายน้ำบ้านตับเต่า  ตำบลหนองเทา  อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม, ประตูระบายน้ำบ้านนาบัว  ตำบลโคกหินแฮ่  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม)  และการสนับสนุนให้คำปรึกษาด้านวิชาการ เทคนิค  ของภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

============================================================

อัตรากำลัง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓

ที่ตั้ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓

============================================================

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ สำนักงานชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Nam Kam River Basin Operation And Maintenance Project. 

ที่ตั้ง : บ้านโนนสังข์ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110  โทร. 0-4205-9266

ออกแบบและพัฒนาโดย งานสารสนเทศ & KM Team