Get Adobe Flash player

               ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2  มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทาน ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งงานพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกรในการพิจารณาแก้ปัญหา ในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ และฝึกอบรมเกษตรกร ให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี และดำเนินการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก งานตามแผนพัฒนาชนบทและงานอื่นๆ พิจารณาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

               โดยมีพื้นที่รับผิดชอบในเขตอำเภอนาแก  อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม  และอำเภอโคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร   กำกับดูแลโครงการประตูระบายน้ำ 3 แห่ง ( ประตูระบายน้ำบ้านนาคู่  ตำบลนาคู่  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม, ประตูระบายน้ำบ้านนาขาม  ตำบลวังยาง  อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม, และประตูระบายน้ำบ้านหนองบึง  ตำบลด่านม่วงคำ  อำเภอโคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร )  

                 และการสนับสนุนให้คำปรึกษาด้านวิชาการ  เทคนิค  ของภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

=============================================================

อัตรากำลัง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

ที่ตั้ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

=============================================================

489928
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
258
314
258
486438
6774
19128
489928

Your IP: 3.238.117.130
Server Time: 2024-04-14 15:17:22

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ สำนักงานชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Nam Kam River Basin Operation And Maintenance Project. 

ที่ตั้ง : บ้านโนนสังข์ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110  โทร. 0-4205-9266

ออกแบบและพัฒนาโดย งานสารสนเทศ & KM Team