Get Adobe Flash player

              ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทาน  ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งงานพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา  ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกรในการพิจารณาแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก  ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำและฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธีและดำเนินการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก  งานตามแผนพัฒนาชนบทและงานอื่นๆ  พิจารณาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ  ระบบระบายน้ำ   ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

            มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตอำเภอธาตุพนม  เรณูนคร(บางส่วน)  จังหวัดนครพนม   กำกับดูแลโครงการประตูระบายน้ำ ณ ปัจจุบัน ๒ แห่ง ได้แก่ ประตูระบายน้ำธรณิศนฤมิต และประตูระบายน้ำห้วยแคน ระบบสูบน้ำ ๒ แห่งได้แก่ สถานีสูบน้ำห้วยแคน ๑  และ ๒) 

            และการสนับสนุนให้คำปรึกษาด้านวิชาการ  เทคนิค  ของภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

=======================================================

อัตรากำลัง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 

ที่ตั้ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑

=======================================================

441647
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
121
264
1191
439821
1506
3255
441647

Your IP: 18.206.12.157
Server Time: 2023-12-09 19:28:06

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ สำนักงานชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Nam Kam River Basin Operation And Maintenance Project. 

ที่ตั้ง : บ้านโนนสังข์ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110  โทร. 0-4205-9266

ออกแบบและพัฒนาโดย งานสารสนเทศ & KM Team