เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 07.30 น. นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมกันปลูกต้นมะค่า ต้นยางนา ต้นสะเดา ฯลฯ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2564

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม