วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ มอบหมายให้ นายสิริวัฒน์ ปานดำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบ[ชลประทาน เข้าร่วมประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในรูปแบบประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย Video Conference ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี