Get Adobe Flash player

มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน    ควบคุมตรวจสอบ    และดำเนินการส่งน้ำและบำรุงรักษาในเขตพื้นที่ของโครงการ    ประกอบด้วยอาคารชลประทานขนาดกลาง    อาคารชลประทานขนาดเล็ก   คลองส่งน้ำ   คลองระบายน้ำ   ควบคุมการจัดสรรน้ำ   การปรับปรุงซ่อมแซมระบบการส่งน้ำและระบบระบายน้ำที่สามารถส่งน้ำแก่พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ    รวมทั้งรวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับน้ำท่า   น้ำฝน   คุณภาพของน้ำ   ลักษณะของดินที่มีความเหมาะสมสำหรับไว้เพื่อการเพราะปลูกพืชต่างๆ    ควบคุมและบริหารงานทั่วไปด้านธุรการ   การเงิน   การพัสดุ   ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูก    เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อขัดแย้งในเรื่องของการใช้น้ำ   ให้คำแนะนำและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการส่งน้ำ    การซ่อมบำรุงรักษาอาคารชลประทานแก่เกษตรกรผู้ใช้น้ำ    ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ    อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรให้รู้จักใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี    ตลอดจนบริหารงานประตูน้ำของแต่ละโครงการ   รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่่นที่เกี่ยวข้อง    ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

416528
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
76
53
180
415693
3513
2833
416528

Your IP: 34.229.131.158
Server Time: 2023-05-30 22:32:44

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ สำนักงานชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Nam Kam River Basin Operation And Maintenance Project. 

ที่ตั้ง : บ้านโนนสังข์ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110  โทร. 0-4205-9266

ออกแบบและพัฒนาโดย งานสารสนเทศ & KM Team